Zewnętrzne-wewnętrzne

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 16 października Tekst: Łk 11, 37-41 Prośba: o łaskę pokory wobec mojego wnętrza i tego, co na zewnątrz mnie Dzisiejsza Ewangelia porusza się w przestrzeni tego, co zewnętrzne i tego, co wewnętrzne w człowieku. Postawa Jezusa, który...