Pokój serca

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 października Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: o łaskę wewnętrznego pokoju. Zatrzymaj się dłużej na pierwszym zdaniu dzisiejszego tekstu. Zobacz Jezusa, który przeżywa pragnienie rozpalenia ogniem, przeżywa udrękę związaną z chrztem....