Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 października Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: o łaskę wewnętrznego pokoju. Zatrzymaj się dłużej na pierwszym zdaniu dzisiejszego tekstu. Zobacz Jezusa, który przeżywa pragnienie rozpalenia ogniem, przeżywa udrękę związaną z chrztem. Silne uczucia, które się w Nim pojawiły. Wczuj się w to, co mógł przeżywać Pan. Uświadom sobie, że On pozwala na to, by pojawiły się w Nim uczucia, nawet silne i komunikuje je,...