Natrętna prośba

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 października Tekst: Łk 11, 5-13 Prośba: o łaskę ufnej i pokornej modlitwy prośby w Twoim życiu. 1.   Proście a będzie wam dane… na początku nie jest wcale powiedziane, przez kogo. Dopiero na koniec słyszymy, że tym, który...