Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 października Tekst: Łk 11, 5-13 Prośba: o łaskę ufnej i pokornej modlitwy prośby w Twoim życiu. 1.   Proście a będzie wam dane… na początku nie jest wcale powiedziane, przez kogo. Dopiero na koniec słyszymy, że tym, który daje dobre dary swoim dzieciom, jest Ojciec. Rozważaj więc najpierw bliskość Boga, która przejawia się w konkretach. Czy łatwo Ci przychodzi prosić Boga? Nie musi tak być. Czasem...