Mówcie: Ojcze

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 października Tekst: Łk 11, 1-4 Prośba: o głęboką, bliską więź z Ojcem. 1.   Jezus jest w jakimś miejscu, nieokreślonym przez ewangelistę. Więc mógł być w każdym. Ty też w każdym miejscu możesz stawać w obecności Boga i rozmawiać z...