Rozwód czy jedność?

Wprowadzenie do modlitwy na 27 Niedzielę zwykłą, 7 października Tekst: Mk 10, 2-16 Prośba: o łaskę jedności wewnętrznej oraz jedności z bliźnimi. 1.   Faryzeusze pytają Jezusa o kwestię oddalenia żony. Oznacza to, że kwestia ta była dla nich żywa, ważna oraz nie do końca jasna. Być może każda szkoła rabinacka inaczej ten problem widziała, dlatego ostatecznie pytają także Jezusa. Oczywiście w naszej kulturze jest to również olbrzymi problem,...