Oburzenie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 27 stycznia. Tekst: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41. Prośba: O nowe, czyste, miłosierne serce. Nie miał miłosierdzia… W grzechu Dawida i Batszeby mieści się wiele: podstęp, oszustwo, cudzołóstwo, zdrada, kłamstwo, lenistwo…...

Pozwolić na Boże działanie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 26 stycznia Tekst: Mk 4, 26-34 Prośba: o łaskę współpracy z Bogiem w moim życiu 1. Tyle razy słyszeliśmy o Królestwie Bożym. I dziś po raz kolejny słyszymy opowieść Jezusa, który posługuje się dwoma obrazami. W obydwu widać dynamizm...

Nawrócony w drodze

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 stycznia Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła Tekst: Dz 22, 3-16, Mk 16, 15-18 Proś o dar wewnętrznego poznania Pana i pójścia za Nim. „Posłyszałem głos i odpowiedziałem” – Kościół wspomina dziś wydarzenie, które mocno...

Dom w sercu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 24 stycznia Tekst: 2 Sm 7, 4-17 oraz Mk 4, 1-20 Prośba: o łaskę oddania Bogu całe przestrzeni swego serca. 1.   Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? – to pytanie zadaje Bóg Dawidowi. A potem opowiada mu, co On – Stwórca...

Krewni

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 stycznia Tekst: Mk 3,31-35 Prośba: o radość z bycia w rodzinie Jezusa 1. Pierwszą myślą rodzącą, po usłyszeniu dzisiejszego fragmentu może być ta, że Jezus w bardzo niegrzeczny sposób potraktował swoich bliskich krewnych. Ale tak...