Moc Słowa

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 9 stycznia Tekst: Mk 1,21-28 Prośba: o zgodę na działanie Boga w moim życiu 1. Scena, której jesteśmy dziś świadkami jest pierwszym cudem, jaki opisuje św. Marek. Jezus wraz z uczniami przychodzi do Kafarnaum, miasta liczącego...