Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 14 stycznia Tekst: J 1, 35-42 Prośba: o łaskę determinacji w pójściu za Chrystusem. 1.   Wejdź całym sobą w tę scenę. Wejdź także wyobraźnią, starając się, by przez ten ludzki środek, spotkać się z Bogiem, który zaprasza Cię do pójścia za sobą. To zaproszenie przychodzi przez Jana Chrzciciela, który wskazuje na Baranka. Przyjrzyj się najpierw ważnym cechom dwóch uczniów, którzy poszli za Jezusem....