Idź za Nim wszędzie

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 14 stycznia Tekst: J 1, 35-42 Prośba: o łaskę determinacji w pójściu za Chrystusem. 1.   Wejdź całym sobą w tę scenę. Wejdź także wyobraźnią, starając się, by przez ten ludzki środek, spotkać się z Bogiem, który zaprasza...