Czterech

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 12 stycznia Tekst: Mk 2,1-12 Prośba: o łaskę odkrycia tego, co prowadzi mnie do Boga 1. Jezus ponownie przychodzi do Kafarnaum. Jest już kimś, o kim się mówi, zatem w miejscach, gdzie On przebywa gromadzą się tłumy. Tego dnia jest...