Życie zaangażowane

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 stycznia Tekst: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27 oraz Mk 3, 20-21 Prośba: o łaskę zaangażowania się w życie, relację, miłość. 1.   Do Dawida przybiega wojownik i donosi o klęsce wojsk izraelskich. Dodaje też, że zginął Saul i...