Idź za Jezusem bez interesu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 stycznia Tekst: Mk 1, 29-39 Prośba: o łaskę nieustannego towarzyszenia Jezusowi, dokądkolwiek się uda. 1.   Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Jezus był w synagodze, dzisiaj scena postępuje dalej. Możesz w niej zobaczyć, jak wyglądał...