Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 21 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o łaskę pełnego zanurzenia w miłość, czyli czas i przestrzeń. 1.   Dzisiejsze wszystkie czytania (także Jon 3, 1-5.10 oraz 1 Kor 7, 29-31) mówią o czasie. Jonasz przestrzega, że za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona, jeśli mieszkańcy się nie nawrócą, czyli że mają niedużo czasu. Św. Paweł pisze podobnie – czas jest krótki. A Jezus w Ewangelii wypowiada...