Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 stycznia Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła Tekst: Dz 22, 3-16, Mk 16, 15-18 Proś o dar wewnętrznego poznania Pana i pójścia za Nim. „Posłyszałem głos i odpowiedziałem” – Kościół wspomina dziś wydarzenie, które mocno wpłynęło na losy rozwijającej się dopiero wspólnoty chrześcijan. Na początku wyobraź sobie moment, w którym Paweł doświadcza osobistego spotkania z Panem. Zobacz pustynię, poczuj żar...