Winnica

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 01.03 2024r Tekst: Mt 21, 33-43.45-46 Prośba: o nieustanną świadomość serca, że wszystko co mam należy do Boga Myśli pomocne w rozważaniu:  Oddał w dzierżawę. Gospodarz wybudował swoją winnicę. Zadbał o każdy szczegół – o...

Ufność w Panu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 lutego Tekst: Jr 17, 5-10 oraz Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 oraz Łk 16, 19-31 Prośba: o zaufanie Panu we wszystkim. O usłyszenie Jego Słowa i uwierzenie Mu. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w...

Czego pragniesz?

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 lutego Tekst: Mt 20, 17-28 Prośba: o przyjęcie Bożej logiki życia, działania, kochania… Myśli pomocne w rozważaniu: W wyobraźni i duchu bądź z Jezusem w drodze do Jerozolimy. Zobacz osoby, które idą wraz z Nim. Wśród...

Nie bądź jak…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 lutego Tekst: Mt 23, 1-12 Prośba: o łaskę szczerości przed Bogiem Myśli do pomocne w rozważaniu: Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii (Mt 23, 1-12) postaram się wyobrazić samego siebie w słuchającym tłumie. Przyjrzę się temu...

Jako i my odpuszczamy

Tekst: Łk 6,36-38 Prośba: Abym od Ojca uczył się miłosierdzia Myśli pomocne w rozważaniu: Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łatwo być miłosiernym w stosunku do przyjaciół, do osób nam bliskich czy po prostu sympatycznych. Miłosierdzie Boże sięga...