Brudne ręce?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 6 lutego Tekst: Mk 7, 1-13 Prośba: o doświadczenie wolności w relacji z Panem Myśli do pomocne w rozważaniu: Przeczytaj uważnie (powoli, może na głos) dzisiejszy fragment Ewangelii (Mk 7, 1-13). Wyobraź sobie tę scenę tak, jakbyś...