Jako i my odpuszczamy

Tekst: Łk 6,36-38 Prośba: Abym od Ojca uczył się miłosierdzia Myśli pomocne w rozważaniu: Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łatwo być miłosiernym w stosunku do przyjaciół, do osób nam bliskich czy po prostu sympatycznych. Miłosierdzie Boże sięga...