Bo kto chce

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lutego Tekst: Łk 9, 22-25 Prośba: o łaskę nawrócenia serca – przyjęcia Bożego sposoby Życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jesteś uczniem Jezusa. Usiądź koło Niego i słuchał. Swoje słowo kieruje On również do Ciebie....