Ufność w Panu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 lutego Tekst: Jr 17, 5-10 oraz Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 oraz Łk 16, 19-31 Prośba: o zaufanie Panu we wszystkim. O usłyszenie Jego Słowa i uwierzenie Mu. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w...