Chodził po całej Galilei

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę zwykłą, 4 lutego Tekst: Mk 1, 29-39 Prośba: o łaskę bliskości z Jezusem i głębokiej szczerości wobec Niego, odsłanianie Mu chorych miejsc serca. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z Jezusem, kiedy wychodzi z synagogi. Zobacz...