Doskonały Ojciec

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 lutego 2024 r. Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o stawanie się doskonałym na wzór Ojca Myśli pomocne w rozważaniu: Usiądę pomiędzy uczniami i będę przysłuchiwać się temu, co mówi Jezus. Przyjrzę się Mu, przysłucham się Jego głosowi....