Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 lutego

Tekst: Mt 20, 17-28

Prośba: o przyjęcie Bożej logiki życia, działania, kochania…

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • W wyobraźni i duchu bądź z Jezusem w drodze do Jerozolimy. Zobacz osoby, które idą wraz z Nim. Wśród nich jesteś również Ty. Jak się czujesz w tej grupie? Jakie relacje tam panują? Zanurz się cały w tej scenie, bądź przy Panu, który nadaje ton tej drodze.
  • Posłuchaj słów, które Jezus mówi na osobności swoim uczniom. Jak Ci jest z tymi słowami? Co wzbudzają w Tobie? Zauważ, że mówi je uczniom na osobności, nie do wszystkich. Może masz ochotę zapytać Jezusa: dlaczego tak? Dlaczego mówisz nam to na osobności? Zapytaj…
  • Podchodzi do Jezusa matka Jakuba i Jana, których Jezus nazwał synami gromu. Czy słyszała to, co mówił wcześniej Jezus? Może ta myśl już wcześniej kołatała w jej sercu oraz w sercach jej synów. Dlaczego ona wstawia się za nimi, czy nie mogli sami tego powiedzieć Jezusowi? Co wzbudzają w Tobie jej słowa?
  • Uświadom sobie głębię pytania Jezusa: Czego pragniesz? Z czym Ty przybliżasz się do Jezusa, z jakimi myślami, intencjami, pragnieniami, motywacjami? Jak bardzo znasz głębię swojego serca? Czy tę głębię przedstawiasz Jezusowi?
  • O czym jest sposób myślenia matki i jej synów? Zobacz, że kiedy o tym wszystkim dowiaduje się pozostałych dziesięciu – są pełni oburzenia. Czy nie oznacza to, że ich sposób myślenia jest dokładnie taki sam, lecz go nie ujawniali? Zobacz, że mamy różne warstwy swego wnętrza i niektóre rzeczy ujawniamy, innych nie ujawniamy, a inne „wychodzą z nas” dość bezwiednie, choć chcielibyśmy je ukryć.
  • Pomyśl również o tym, jaki obraz Mesjasza noszą w sobie matka i jej synowie. Kim miałby być „ich” Mesjasz, skoro oni chcieliby być po prawej i lewej stronie (jak najważniejsi „ministrowie”)?
  • Posłuchaj Jezusa, który próbuje od-wrócić ich myślenie i je na-wrócić na Prawdę. Kto jest najważniejszy? To zupełnie inna logika niż ta ludzka. Jak Ci jest z tym, co mówi Jezus? Jakie wzbudza to w Tobie uczucia. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.