Jezus uzdrawia w szabat

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 03.11.2023r Tekst: Łk 14,1-6 Prośba: o uzdrowienie chorych miejsc duszy i ciała  Myśli pomocne w rozważaniu: Zjawił się przed nim pewien człowiek…niewiele wiemy o tym człowieku. Nie znamy jego imienia, pochodzenia. Określona...