Puścił je w obieg

Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 19 listopada Tekst: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31 oraz Mt 25, 14-30 Prośba: o przyjęcie życia i puszczenie je w obieg miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Niewiastę dzielną kto znajdzie? (…) Uznajcie owoce jej...