Uczynków ich nie naśladujcie

Wprowadzenie do modlitwy na 31 Niedzielę zwykłą, 5 listopada Tekst: Mt 23, 1-12 oraz 1 Tes 2, 7b-9. 13 Prośba: o naśladowanie Chrystusa we wszystkim, szczególnie w pokorze i uniżeniu. Myśli pomocne w rozważaniu: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam...