Nieuczciwy rządca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 10.11.2023r Tekst: Łk 16, 1-8 Prośba: o łaskę rozsądnego zarządzania swoim czasem i talentami Myśli pomocne w rozważaniu: Przyjrzymy się tej Ewangelicznej przypowieści. Rządca został oskarżony o trwonienie majątku swojego pana....