Panie, abym przejrzał

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek 20.11.2023r Tekst: Łk18,35-43 Prośba:  Myśli pomocne w rozważaniu: Siedział przy drodze i żebrał. Był niewidomy. W tamtych czasach nic innego mu nie pozostawało. Możemy domyślać się, że był przepełniony rozgoryczeniem i...