Zwyciężać zło

Tekst: Łk17,1-6 Prośba: Abym mocą wiary przezwyciężał grzech w sobie i w otoczeniu. Myśli pomocne w rozważaniu: Być powodem grzechu drugiego człowieka to grzech niejako podwójny. Zgorszenie, to zaprezentowanie grzechu jako czegoś atrakcyjnego i z tej perspektywy...