Staje się widoczne

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3, 1-3 Prośba: o głębokie pragnienie świętości, o przyjęcie siebie jako dziecka Bożego. Myśli pomocne w rozważaniu: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:...

Mały jak ziarenko…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 31 października Tekst: Łk 13, 18-21 Prośba: o otwartość na ciche działanie Pana Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi o królestwie Bożym. Przyrównuje je do malutkiego ziarnka gorczycy, które można posadzić w ogrodzie swojego serca....

Z nich najważniejsza jest miłość

 Tekst: Łk13,10-17 Prośba: Panie, daj mi oczy „widzące” tych, którzy potrzebują mojej pomocy. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przywołuje do siebie cierpiącą kobietę. Miała ducha niemocy. Jezus ją dostrzegł w tłumie. Na ten moment stała się dla Niego...

Będziesz miłował…

Wprowadzenie do modlitwy na 30 Niedzielę zwykłą, 29 października Tekst: Mt 22, 34-40 Prośba: o głębokie pragnienie kochania Boga, bliźniego i siebie samego – miłością Bożą. Myśli pomocne w rozważaniu: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta...

Wezwani po imieniu

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 28 października 2023 r. Tekst: Łk 6, 12-19 Prośba: o łaskę zobaczenia siebie takim, jakim widzi mnie Bóg Myśli pomocne w rozważaniu: Zobacz Jezusa, który przed wybraniem dwunastu apostołów wchodzi na górę, by się modlić. Pewnego...