Bóg jest Bogiem żywych

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 listopada 2023 r.  Tekst: Łk 20, 27-40 Prośba: o życie w pełni Myśli pomocne w rozważaniu: Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Saduceusze przychodzą do Jezusa, aby Go wystawić na próbę, sprawdzić, bo jak...