Drzewo figowe

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 22 października 2022 r. Tekst: Łk 13, 1-9 Prośba: o przyjęcie swojej grzeszności Myśli pomocne w rozważaniu: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Jezus...