Duch Święty Was pouczy

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 15 października 2022 r. Tekst: Ef 1, 15-23 i Łk 12, 8-12 Prośba: o otwartość na działanie Ducha Świętego Myśli pomocne w rozważaniu: Apostoł Paweł prosi Boga by Efezjanom dał (…) ducha mądrości i objawienia w głębszym...