Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 15 października 2022 r.

Tekst: Ef 1, 15-23 i Łk 12, 8-12

Prośba: o otwartość na działanie Ducha Świętego

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Apostoł Paweł prosi Boga by Efezjanom dał (…) ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. By poznać Boga, by coraz głębiej Go poznawać, nie potrzeba wykształcenia, wiedzy. Potrzeba serca otwartego na Jego Ducha. Zobacz jakimi sposobami próbujesz poznawać Boga, co Ci w tym pomaga, a co przeszkadza? Czy dbasz o to, by pogłębiać relację z Nim?
  • Paweł prosi także o łaskę poznania czym jest przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć Bogu, nie wierzyć w to, że On jest Wszechmogący nie mieć zaufania do Niego. Jak to wygląda w Twoim życiu? Wierzysz Bogu, w to, że On czuwa? Czy powierzasz Mu każde swoje działanie? Czy oddajesz Mu wszystko, czym żyjesz?
  • (…) nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Można bać się sytuacji, w których nie wiadomo jak postąpić, jak się zachować, można od takich sytuacji uciekać… Na czym, na kim opierasz się w takich sytuacjach? Czy poddajesz się wtedy lękowi, czy modlisz się wtedy by Duch Święty działał w Tobie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.