Idź i bądź wdzięczny

Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 9 października Tekst: Łk 17, 11-19 Prośba: o przyjęcie łaski Bożej w codzienności i postawę wdzięczności za wszystko. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus jest w drodze i każdego człowieka, który przychodzi do Niego,...