Tylko Jezus prawdziwie uwalnia

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 24 października Tekst: Łk 13,10-17 Prośba: o łaskę zaufania Jezusowi Myśli pomocne w rozważaniu: Scena z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że od czynienie dobra nie ma odpoczynku, nie ma niedzieli. Jesteśmy zaproszeni by być...