Znak

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 10 października Tekst: Łk 11, 29-32 Prośba: o łaskę posłuszeństwa Bogu Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przywołuje historię Jonasza. Mówi o znaku Jonasza. Chodzi tu o ten moment, kiedy Jonasza połknęła ryba i przebywał on w...