Sługa wierny i roztropny

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 19 października Tekst: Łk 12, 39-48 Prośba: o cierpliwość i wierność w codzienności. Myśli pomocne w rozważaniu: Na nowo słyszymy Jezusowe wezwanie do czuwania i gotowości na przyjście Pana. Nie chodzi w nim o życie w lękowym...