Wprowadzenie do modlitwy na środę, 19 października

Tekst: Łk 12, 39-48

Prośba: o cierpliwość i wierność w codzienności.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Na nowo słyszymy Jezusowe wezwanie do czuwania i gotowości na przyjście Pana. Nie chodzi w nim o życie w lękowym napięciu, lecz bycie uważnym na przychodzącego Pana w drugim człowieku, w wydarzeniach, wewnętrznych poruszeniach, intuicjach, natchnieniach. Ta postawa zakłada wrażliwość na siebie samego i swoje serce, jak i na to wszystko, co dzieje się wokół nas. To uważne patrzenie i słuchanie świata wewnętrznego i zewnętrznego, by uczyć się rozpoznawać ślady przechodzącego Pana.
  • Przykład rządcy wiernego i roztropnego przywodzi na pamięć postać Józefa egipskiego. To Jego Bóg „wysłał” przed braćmi do Egiptu, by stawszy się zarządcą całego państwa, rozdzielał wszystkim żywność w czasie głodu. Rozdzielał ją „we właściwym czasie”. 
  • Warto sobie uświadomić w jaki sposób Józef egipski doszedł do takiego miejsca i pozycji w swoim życiu. Sprzedany przez swoich braci przechodził różne koleje losu. Był zawsze wierny Panu Bogu i sobie – swoim wartościom. Był cierpliwy, kiedy nie miał na coś wpływu (np. kiedy siedział w więzieniu), był też stanowczy i przy sobie (swoich wartościach), kiedy żona Potifara próbuje namówić go do grzechu. Te dwie cechy: cierpliwość i wierność sprawiają, że znajduje się na szczycie władzy Egiptu i może pomagać tysiącom ludzi w czasie klęski suszy. Czy można by powiedzieć, że uważności, czuwania i gotowości na przyjście Pana uczymy się właśnie od Józefa i tych jego cech: cierpliwości i wierności? Rozważaj te słowa, zatrzymaj się na nimi chwilę.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.