Wolność wobec rzeczy materialnych

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 17 października 2022 Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o łaskę wolności wobec rzeczy materialnych Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszym fragmencie czytamy dużo o sprawach materialnych. One są jakoś ważne. Bez zaspokojenia...