Posłani by iść

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek 18 października Święto św. Łukasza Ewangelisty Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o łaskę otwartego serca na Boże wezwanie Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj powoli dzisiejszą Ewangelię. Wyobraź sobie scenę powołania kolejnych uczniów, bo...

Wolność wobec rzeczy materialnych

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 17 października 2022 Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o łaskę wolności wobec rzeczy materialnych Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszym fragmencie czytamy dużo o sprawach materialnych. One są jakoś ważne. Bez zaspokojenia...