Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 17 października 2022

Tekst: Łk 12, 13-21

Prośba: o łaskę wolności wobec rzeczy materialnych

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • W dzisiejszym fragmencie czytamy dużo o sprawach materialnych. One są jakoś ważne. Bez zaspokojenia potrzeb podstawowych nie możemy czuć się bezpiecznie. Co więcej, nie jesteśmy w stanie się rozwijać. Jezus zwraca jednak uwagę na to, że te sprawy nie mogą stać się najważniejsze. Nie mogą przesłonić wszystkiego innego. Potrzebujemy być wolni od posiadania czy nieposiadania.
  • W Księdze Przysłów (30,8b-9) czytamy takie słowa: „…nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny, i nie rzekł: «A któż to jest Pan?» lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga”. Czy jesteś w stanie uczynić je swoją modlitwą?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.