Potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 20 października Tekst: Ef 3, 14-21 Prośba: o doświadczenie bliskości Boga, który przewyższa wszystko, co o Nim wiemy i myślimy. Myśli pomocne w rozważaniu: Rozważaj uważnie dzisiejsze słowa św. Pawła. Pomyśl najpierw kim jest...