Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 22 października 2022 r.

Tekst: Łk 13, 1-9

Prośba: o przyjęcie swojej grzeszności

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Jezus konfrontuje słuchających Go ludzi z ich własną kondycją: łatwo patrzeć na innych ich grzeszność, zło, które czynią. A tymczasem wszyscy przecież jesteśmy grzesznikami. Zobacz na te momenty, kiedy oceniasz kogoś innego, kiedy uważasz się za lepszego… Co wtedy Tobą kieruje? Co się dzieje w Twoim sercu?
  • Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. Bóg nie chce śmierci grzesznika, w Swojej wielkiej Miłości pragnie jego nawrócenia. Czy potrafisz zobaczyć siebie, jako to drzewo, które potrzebuje nawozu, potrzebuje być okopane? Czy pozwalasz by Bóg jak ten ogrodnik okopywał Twoje serce, nawoził je? Czy jest w Tobie zgoda na Twoją grzeszność i słabość? Przyjmujesz je? Czy jesteś wdzięczny za dar zbawienia?
  • Bóg daje szansę. Zobacz, czy Tobie jest łatwo dawać szanse innym? Czy potrafisz w bliźnim, może szczególnie tym, którego trudno Ci przyjąć, zobaczyć kogoś, kto jest słaby, kto upada, kto potrzebuje zbawienia tak samo jak Ty? Kogoś, komu Bóg daje szanse?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.