Pośpiech Maryi

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 30 maja, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Tekst: Łk 1,39-56 Prośba: o łaskę bycia wdzięcznym Myśli pomocne w rozważaniu: Maryja idzie do krewnej. Zaskakujący jest jej pośpiech. Choć jeśli uświadomimy sobie, że...

Nie ma innego

Wprowadzenie do modlitwy na 9 Niedzielę zwykłą, 30 maja, Uroczystość Najświętszej Trójcy Tekst: Mt 28, 16-20 Prośba: o głęboką bliskość z Ojcem, Synem i Duchem Świętym – Bogiem, który zamieszkuje Twojego ducha. Myśli pomocne w rozważaniu: Wybierz się z...

Kim Ty jesteś?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 29 maja Tekst: Mk 11, 27-33 Prośba: o przyjęcie Jezusa jako Syna Bożego, o poznanie swojej tożsamości. Myśli pomocne w rozważaniu: Pytanie faryzeuszów i uczonych wydaje się dotykać czegoś bardzo istotnego – tożsamości...

Bierzcie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 27 maja, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Tekst: Jr 31, 31-34 oraz Mk 14, 22-25 Prośba: o przyjęcie daru, który ofiarowuje Jezus Chrystus – Kapłan. Myśli pomocne w rozważaniu: Słowo mówi dziś o...

Do Jerozolimy

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 26 maja. Tekst: Mk 10, 32-45 Prośba: o łaskę bycia blisko przy sercu Jezusa. 1.Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo dynamiczna. Przeczytam ją powoli i spróbuję wyobrazić sobie kadr po kadrze. Usłyszę Słowa, które wypowiada Jezus, ton...