Pośpiech Maryi

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 30 maja, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Tekst: Łk 1,39-56 Prośba: o łaskę bycia wdzięcznym Myśli pomocne w rozważaniu: Maryja idzie do krewnej. Zaskakujący jest jej pośpiech. Choć jeśli uświadomimy sobie, że...