Dar pobożności

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO „OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 3 Teksty do modlitwy: Rz 8,14-17 oraz 1 J 3,1-2. Duch Święty w darze pobożności uzdalnia nas do nazywania Boga Ojcem. My nosimy w sobie różne obrazy naszych ojców, możemy je projektować na obraz Boga Ojca. Te obrazy mogą przesłaniać nam prawdę o tym, jakim Ojcem jest Bóg. I tu z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Udzielając nam daru pobożności, uzdalnia nas do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem. Pokazuje nam naszą tożsamość. Jestem synem Boga. Jestem córką Boga.