Dar bojaźni Bożej

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO „OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 2 Teksty do modlitwy: Syr 1,11-20 oraz 1 J 4,18. We fragmencie z Mądrości Syracha kilka razy powtarza się sformułowanie „Bojaźń Pańska”, „bać się Pana”. I możemy czuć się niekomfortowo, doświadczać swego rodzaju rozdarcia. Bo z jednej strony słyszymy o Bogu, który kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, a z drugiej może inni mówią nam, że powinniśmy się Boga bać. Po co nam zatem taki dar?