Ufaj synu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 oraz Mt 9, 1-8 Prośba: o łaskę coraz pełniejszego zaufania Bogu w każdym momencie życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba teksty zdają się mówić o różnych rzeczywistościach. Ofiarę Abrahama dobrze...

Bóg usłyszał

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 czerwca. Tekst: Rdz 21, 5. 8-20 Prośba: o otwarcie serca na Boga. Wiele wydarzeń opisanych w Starym Testamencie wywołuje we mnie opór, niezgodę, niezrozumienie. Takim jest dzisiejsze czytanie, w którym Abraham wysyła Hagar i ich...

Rozmowa przy śniadaniu

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 29 czerwca 2021 Tekst: J 21, 15-19 Prośba: o łaskę głębokiego spotkania z Panem w codzienności Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przychodzi do uczniów, je z nimi. Tworzy z nimi normalną, zwykłą relację w codzienności. Wyobraź sobie...

Zostawić, aby zyskać

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 28 czerwca Tekst: Mt 8,18-22 Myśli pomocne w rozważaniu: Prośba: o łaskę hojności wobec Bożego wezwania W domu Piotra Jezus dokonał licznych uzdrowień. Przyszedł jednak moment, że potrzebuje się oddalić. Może, żeby odpocząć?...

Wierz tylko

Wprowadzenie do modlitwy na 13 Niedzielę zwykłą, 27 czerwca Tekst: Mk 5, 21-43 Prośba: o głęboką wiarę i przyjęcie Bożego dotyku. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj obu dzisiejszych historii. Najpierw to historia dwunastoletniej dziewczynki, która jest...