Postępujemy według wiary

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 13 czerwca Tekst: 2 Kor 5, 6-10 oraz Mk 4, 26-34 Prośba: o wzrost wiary i ufności Bogu. Myśli pomocne w rozważaniu: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby… Jezus często mówi w przypowieściach, próbując...