Jak się modlić?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 czerwca Tekst: Mt 6, 7-15 Prośba: o umiejętność modlitwy, która pogłębi Twoją więź z Bogiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Na nowo dzisiaj zanurzmy się w Słowie, w którym Jezus uczy nas modlitwy. Właściwy tekst modlitwy...