Ufaj synu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 oraz Mt 9, 1-8 Prośba: o łaskę coraz pełniejszego zaufania Bogu w każdym momencie życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba teksty zdają się mówić o różnych rzeczywistościach. Ofiarę Abrahama dobrze...