Pójść za obietnicą Boga

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 21 czerwca Tekst: Rdz 12, 1-9 Prośba: o łaskę wolności pójścia dokądkolwiek Bóg mnie poprowadzi Myśli pomocne w rozważaniu: Bóg daje Abramowi konkretne polecenie. Nie wiemy jaka była relacja Abrama i Boga. Wydaje się jakby to...